Menu:

Kontakt

Przedszkole nr 1 w Jędrzejowie
ul. Mieszka I 9
28-300 Jędrzejów

E-Mail: przedszkole1.jedrzejow@neostrada.pl
Telefon: 413861900
Fax: 413861900

Napisz do nas »

Koncepcja przedszkola1. Jesteśmy dla dzieci i ich rodziców, by wspierać ich w procesie wychowania, opieki i edukacji:
- rozwijamy i wspieramy zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
- systematycznie realizujemy pracę wyrównawczą,
- organizujemy zajęcia otwarte i warsztaty dla dzieci i rodziców.
2. Dbamy o bezpieczeństwo dziecka, respektujemy jego prawa:
- wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie,
skuteczną komunikację interpersonalną
i bezpieczeństwo dzieci,
- realizujemy treści kształtujące  zawarte w podstawie programowej,
- organizujemy na terenie przedszkola spotkania z pracownikami Policji, Straży Miejskiej
i Straży Pożarnej,
- poszerzamy wiedzę prozdrowotną i ekologiczną.
3. Dążymy do partnerskiej współpracy z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi
i innymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka:

- uczestnictwo rodziców w spotkaniach integracyjnych, piknikach,
festynach i uroczystościach przedszkolnych.
4. Dysponujemy fachową kadrą pedagogiczną, świadomą koncepcji przedszkola i rozwijającą
się zawodowo.
5. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji psychicznych i fizycznych dzieci:
- stosujemy twórcze i aktywne metody pracy,
- pracujemy w atmosferze akceptacji w stosunku do osób niepełnosprawnych,
- organizujemy zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.
6. Kultywujemy tradycje narodowe i regionalne:
- dziecko czuje się Polakiem i Europejczykiem,
- dziecko zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.
7. Dziecko odbiorcą i twórcą sztuki:
- umożliwiamy kontakt ze sztuką, poprzez spektakle teatralne, koncerty muzyczne,
spotkania z ludźmi kultury,
- współpracujemy z instytucjami kulturalnymi i placówkami oświatowymi min.: Biblioteka Miejska, Szkoła Podstawowa Nr 2 i 4, Centrum Kultury, inne przedszkola.
8. Poprawa jakości bazy przedszkola:
- modernizacja placu zabaw, budynku wokół przedszkola,
- doposażenie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki,
- doposażenie sal w kąciki zainteresowań, szafki indywidualne dla każdego dziecka.
9. Wyróżniamy się popularnością w środowisku dzięki miłej i rodzinnej atmosferze.